Linki, materiały dodatkowe

Data publikacij: 24 stycznia 2022

Linki pomocnicze

Odnośnie czynności notarialnych - adnotacja

Notariusz dokonuje następujących czynności: sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron, sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów, sporządza poświadczenia: kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu, sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów, doręcza oświadczenia, sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, sporządza proteksty weksli i czeków, przejmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów. Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera następujące opłaty: podatki, w zależności od rodzaju czynności, najczęściej pcc i podatek od spadków i darowizn, w stawkach przewidzianych w odpowiednich przepisach; opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w odpowiednich przepisach; wynagrodzenie notarialne określone w rozporządzeniu wraz z należnym podatkiem VAT

Dane kancelarii

NIP: 6181916621
REGON: 302328416

Czynne od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 16:00. W Piątki od 9:00 do 15:00. 

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu i dostosowanie się pod interesanta.
wdrożenie i realizacja KamikStudio