Alimenty u notariusza

Data publikacij: 27 czerwca 2023

Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, to Polski system prawny pozwala na to, by kwestie alimentów nie były rozstrzygane jedynie na sali sądowej. Wiele osób słysząc alimenty, od razu w wyobraźni widzi liczne rozprawy sądowe i batalie o niemalże każdą złotówkę. Jednak w praktyce można kwestie alimentów uzgodnić i ustalić w umowie ustnej lub pisemnej. Może to być zrobione np. w kancelarii notarialnej w formie aktu notarialnego.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak sporządzić taką umowę – zapraszamy do lektury.

  • Umowa alimentacyjna to doskonałe rozwiązanie dla osób, które są zgodne co do wysokości alimentów i sposobu ich płacenia.
  • Co ważne, forma aktu notarialnego pozwala na przeprowadzanie ewentualnej egzekucji komorniczej świadczenia.

Umowa o alimenty – kiedy do notariusza

Mimo tego, że wiele osób nie wie, iż można kwestię alimentów rozwiązać z pomocą notariusza, opcja ta ma pewne zalety. Wizytę w kancelarii notarialnej powinny wybrać osoby, którym zależy na czasie i chcą uniknąć spotykania się w sądzie w trakcie postępowania. Jeśli obie strony doszły do porozumienia w kwestii wysokości, terminów i formy płacenia alimentów. Ważnym aspektem jest też to, że strona zobowiązana do płacenia alimentów chce dobrowolnie przekazywać środki.

Wadą z kolei jest konieczność ponoszenia dodatkowo kosztów aktu notarialnego. Opłata ta jest uzależniona zarówno od wysokości świadczenia alimentacyjnego, jak i okresu, na jaki jest ono przyznane. Oprócz tego należy też uiścić taksę notarialną. Z tego też powodu ostateczna wysokość kosztów jest zawsze ustalana indywidualnie.

Alimenta u notariusza – umowa alimentacyjna

Choć umowa o alimenty może zostać zawarta również w formie ustnej i będzie ona równie wiążąca, co pisemna, to jednak w momencie wystąpienia kłopotów jest ją dużo trudniej wyegzekwować. Może to nastąpić w momencie pogorszenia się relacji pomiędzy stronami bądź ta zobowiązania do płacenia alimentów zacznie się od tego obowiązku uchylać.

Są sytuacje, gdy rozstanie następuje po podjęciu wspólnej decyzji, a strony są zgodne co do warunków rozstania i wysokości oraz formy płacenia alimentów. Właśnie dla takich osób doskonałym rozwiązaniem jest umowa alimentacyjna u notariusza. Jest to zabezpieczenie stron na wypadek, gdyby druga strona uchylała się od obowiązku, bądź nalegała na nagłe podniesienie wysokości świadczenia.

Obecnie istnieje możliwość sporządzenia umowy w kancelarii notarialnej, jednak jest to możliwe tylko i wyłącznie przy zgodzie obojga rodziców. Oboje rodziców – zarówno ten, który działa w imieniu dziecka, jak i ten zobowiązujący się do płacenia alimentów muszą zgodnie określić wysokość alimentów, ale też termin ich płatności oraz formę. Dodatkowo rodzic zobowiązany dobrowolnie poddaje się egzekucji świadczenia alimentacyjnego i w ramach tej czynności sporządza się akt notarialny.

Alimenty u notariusza – jak wygląda umowa?

Umowa alimentacyjna zawarta w formie aktu notarialnego u notariusza powinna zawierać pewne elementy. Należą do nich:

  • dane obu stron – strony umowy są oznaczanie odpowiednio: dłużnik oraz wierzyciel, czyli dziecko działające przez jednego z rodziców,
  • przedmiot umowy – w tym przypadku jest to obowiązek alimentacyjny,
  • wspólnie ustalona wysokość alimentów,
  • forma i data płatności – dzień, do którego mają być przelane środki oraz rachunek bankowy
  • zapis, w którym dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji,
  • własnoręczny podpis obu stron – w przypadku dziecka, podpis składa osoba, która to dziecko reprezentuje.

Co istotne forma aktu notarialnego równorzędna jest tytułem egzekucyjnym, co oznacza, że ma taką samą moc jak wyrok sądu. Dzięki temu w momencie, gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów zacznie się od tego uchylać, można bez problemu wszcząć postępowanie egzekucyjne. Co istotne, nie ma konieczności przeprowadzania do tego rozprawy sądowej. Aby to zrobić, należy złożyć akt notarialny w sądzie rejonowym z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności.

Gdy sąd nada już taką klauzulę wykonalności, należy złożyć go u komornika. W momencie wykonania tych czynności komornik przystąpi do egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Co istotne, sąd definitywnie uznaje za dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik składa dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Pokazuje to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 roku (sygn. Akt III CZP 85/13): „Stosunek alimentacyjny nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych stosunków prawnych, które powstają z mocy samego prawa i mają pozaumowną podstawę. W związku z tym sąd dopuszcza nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, kiedy dłużnik składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych."

Podsumowując umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego to zabezpieczenie dla obu stron – zarówno tej, która reprezentuje dziecko, jak i tez zobowiązującej się do opłacania świadczenia alimentacyjnego. Pierwsza z nich ma pewność regularnego przesyłania określonej kwoty pieniędzy. Z kolei druga strona wie, że nie zostanie zaskoczona nagłą zmianą ustaleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane kancelarii

NIP: 6181916621
REGON: 302328416

Czynne od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 16:00. W Piątki od 9:00 do 15:00. 

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu i dostosowanie się pod interesanta.
wdrożenie i realizacja KamikStudio