Czym zajmuje się notariusz?

Data publikacij: 26 maja 2023

Większość osób przynajmniej raz w swoim życiu spotyka się z notariuszem i skorzysta z jednej z jego usług. Mimo to nie wszyscy do końca dobrze orientują się w tym, z czym faktycznie mogą zgłosić się do kancelarii notarialnej. W poniższym artykule znajdziesz informacje dotyczące tego, w czym może pomóc Ci notariusz.

Notariusz jest osobą, która przede wszystkim sporządza akty notarialne, jednak jest też uprawniony do przeprowadzania też innych czynności. Pierwsze co przychodzi na myśl każdemu, gdy myśli o notariuszu to kupno i sprzedaż nieruchomości, testamenty, a także intercyzy. Jednak wachlarz usług notarialnych jest większy.

  • U notariusza możesz sporządzić umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, ale też darowizny, dożywocia lub zamiany. Możesz też podpisać umowę deweloperską.
  • W kancelarii notarialnej możesz utworzyć spółkę jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością etc.
  • Notarialnie można też przygotować umowę majątkową małżeńską, czyli intercyzę, a także podział majątku wspólnego. W formie aktu notarialnego możesz przygotować też testament lub załatwić sprawy spadkowe.
  • Notariusz może poświadczyć Twój podpis lub zgodność z oryginałem różnych ważnych dokumentów. Papierami tymi możesz się posługiwać później tak samo, jak dokumentami oryginalnymi.
  • W kancelarii możesz przechować ważne dane lub dokumenty oraz gotówkę, która służy np. do czynności kancelarii.

Jakich formalności można dokonać u notariusza?

Nieruchomości – umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, odpłatne
i nieodpłatne zniesienie współwłasności, umowy przedwstępne.

Bez względu co jest przedmiotem transakcji, (mieszkanie, dom, działka etc.) to właśnie notariusz musi być obecny przy jej przeprowadzaniu. Sprawdza kompletność dokumentów, jest obecny przy podpisach obu stron, a także sporządza akt notarialny.

Spółki i protokoły – umowy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z o.o, cywilnej, a także statuty spółki akcyjnej czy zapisy protokołów.

Najczęściej u notariusza zjawiają się osoby chcące założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka spółka może być utworzona przez jedną lub większą liczbę osób fizycznych, lub prawnych. Aktem założycielskim takiej spółki jest umowa.

Developerzy – m.in. przygotowywanie umowy deweloperskiej, przeniesienia własności oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Z zasady umowa deweloperska, a także umowa przenosząca własność powinny być zawierane w formie aktu notarialnego. Zapis o tym można znaleźć w art. 158 kodeksu cywilnego oraz art. 26 tzw. ustawy deweloperskiej.

Umowy majątkowe, małżeńskie — m.in. rozdzielność majątkowa między małżonkami (umowa majątkowa małżeńska — intercyza), podział majątku wspólnego.

Dość częsta czynność wykonywana u notariusza to tworzenie dokumentów, które wprowadzają rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Do kancelarii można zgłosić się zarówno przed ślubem, jak i trakcie trwania związku małżeńskiego. Zapis jest dokonywany według tego, co zostanie ustalone wcześniej ze stronami.

Spadki, testamenty – spadki, testamenty, protokoły i akty poświadczenia dziedziczenia, umowy o odpłatny lub nieodpłatny dział spadku.

Sprawy spadkowe można załatwiać zarówno w kancelarii, jak i przed sądem. Jeśli jednak wszystkie strony są zgodne, a cała sprawa nie jest nadto skomplikowana, warto skorzystać z pomocy notariusza. Głównym atutem jest fakt, że sprawy sądowe toczą się znacznie dłużej.

Pełnomocnictwa i poświadczenia – pełnomocnictwa, poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.

Pełnomocnictwo notarialne określa ściśle czynności, do których upoważnia się daną osobę, np. sprzedaż mieszkania. Notariusz swoją pieczęcią potwierdza dobrowolne wyrażenie woli mocodawcy oraz zakres dokumentu. Dba też, by samo pełnomocnictwo było zgodne z prawem.

Osoba, która jest zainteresowana poświadczeniem podpisu, najczęściej składa dany podpis w obecności notariusza. Notariusz może też poświadczyć stwierdzenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem. Takim dokumentem można posługiwać się jak oryginałem. Sama procedura jest prosta – notariusz kseruje przyniesione dokumenty i umieszcza na nim odpowiednią adnotację o zgodności z oryginałem i podpis.

Przechowywanie – przechowywanie pieniędzy, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych.

Przechowywanie to jedna z mniej znanych czynności, jakie może wykonywać notariusz. U notariusza możesz przechować ważne pisma, papiery wartościowe i wszelkie dane zarówno w wersji fizycznej, jak i na nośnikach danych. Co ważne, notariusz musi dokładnie zapoznać się z tym, jakie pisma i dokumenty przechowuje. Oprócz papierów wartościowych i danych, u notariusza można przechować też pieniądze w każdej walucie, jednak w depozycie mogą znajdować się wyłącznie pieniądze powiązane z wykonywaną przez kancelarię czynnością, np. kupno nieruchomości.

Inne czynności – Zakres czynności notarialnych jest ściśle uregulowany przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Zgodnie z art. 79 ww. ustawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane kancelarii

NIP: 6181916621
REGON: 302328416

Czynne od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 16:00. W Piątki od 9:00 do 15:00. 

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu i dostosowanie się pod interesanta.
wdrożenie i realizacja KamikStudio