Dokumenty potrzebne do aktu notarialnego sprzedaży mieszkania

Data publikacij: 27 czerwca 2023

Sprzedaż mieszkanie to z pozoru bardzo prosta czynność. Wystarczy zgłosić się do odpowiedniego biura pośredniczącego, poczekać i można już dokonywać transakcji. Jednak samo podpisanie aktu notarialnego sprzedaży mieszkanie to jedynie finalny moment transakcji. Nie można zapomnieć, że trzeba się do tego dobrze przygotować i dopełnić pewnych formalności. Do obowiązków dotychczasowego właściciela mieszkania należy między innymi przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, dzięki czemu samo finalizowanie całej sprzedaży będzie szybkie i bezpieczne.

Co istotne, zakup mieszkania musi być przeprowadzony na podstawie umowy sprzedaży, która jest sporządzona w formie aktu notarialnego. Żadna inna umowa nie ma mocy prawnej i nie przeniesie własności nieruchomości. Jakie dokumenty należy więc przygotować, by wszystko odbyło się bezproblemowo? Zapraszamy do lektury.

 • Do podpisania aktu notarialnego należy zawczasu przygotować odpowiednie dokumenty, które pozwolą przejść przez proces szybko i bezproblemowo. Podstawą jest księga wieczysta i podstawa nabycia danej nieruchomości.
 • W zależności od tego, czy sprzedajesz samodzielny lokal mieszkalny, czy może spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu lista potrzebnych dokumentów może się nieco od siebie różnić.
 • Sprzedając mieszkanie, które jest obciążone hipoteką, należy przedłożyć też stosowne dokumenty oraz zaświadczenia bankowe.
 • Idąc na podpisanie aktu notarialnego, nie można zapomnieć o dokumencie potwierdzającym tożsamość – dowodzie osobistym bądź paszporcie.

Sprzedaż mieszkania – dokumenty

Na samym początku najważniejszą informacją jest tak, że do każdej czynności notarialnej należy okazać dokumenty poświadczające tożsamość osób biorących udział. Może to być dowód osobisty bądź paszport, czy karta pobytu.

W przypadku sprzedaży mieszkania będącego na rynku wtórnym z pewnością ma ono księgę wieczystą. Do podpisania aktu notarialnego, notariusz potrzebuje numeru tej księgi. Nie ma konieczności dostarczania odpisu księgi z sądu rejonowego.

Kolejny potrzebny dokument to tytuł własności. Sprzedawca w ten sposób pokazuje, że ma prawdo dysponować tą konkretną nieruchomością. Tutaj może to być akt notarialny (np. umowa sprzedaży bądź darowizny), akt poświadczenia dziedziczenia lub sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką

Obecnie w wielu przypadkach zarówno kupujący, jak i sprzedający biorą kredyty na nieruchomość. Obciążenie hipoteką można sprawdzić w dziale IV księgi wieczystej. W takim przypadku sprzedający musi uzyskać od banku odpowiednie zaświadczenie, które informuje o saldzie kredytu, a także prowizji za wcześniejszą spłatę, przyrzeczenie wydania zgody na zwolnienie zabezpieczeń po całkowitej spłacie oraz informację o numerze rachunku do spłaty kredytu.

W przypadku, gdy to kupujący nabywa mieszkanie na kredyt, jego zadaniem jest ustanowić hipotekę na rzecz banku na zabezpieczenie zwrotu kredytu. Jeśli ma to być ustanowione w akcie notarialnym, dostarcza notariuszowi odpowiednie zaświadczenie banku.

Sprzedaż mieszkania – inne dokumenty

Przy sprzedaży mieszkania znaczenie ma także to, czy jest to samodzielny lokal mieszkalny, czy może sprzedaje się spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu. W przypadku sprzedaży mieszkania, które jest samodzielnym lokalem mieszkalnym, do podpisania aktu notarialnego należy dostarczyć:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawę nabycia,
 • zaświadczenie od spółdzielni/ wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami czynszowymi,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu z urzędu gminy lub miasta,
 • zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadku lub darowizny bądź o zwolnieniu z tego podatku,
 • zaświadczenie o rewitalizacji – gdy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji.

Przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do podpisania aktu notarialnego należy dostarczyć

 • numer księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona,
 • podstawę nabycia,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o powierzchni i położeniu lokalu, potwierdzające komu prawo przysługuje oraz informację o braku zadłużenia w płatnościach,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 • zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadku lub darowizny bądź o zwolnieniu z tego podatku.

Sprzedaż mieszkania – akt notarialny

Podsumowując, liczba dokumentów jest zależna od tego, jaki jest rodzaj sprzedawanej nieruchomości. Jednak najważniejszymi i podstawowymi się przede wszystkim informacje o stanie prawnym mieszkania, a także jego lokalizacja i dane osobowe obu stron biorących udział w sprzedaży danej nieruchomości.

Sam akt notarialny zawiera z kolei datę oraz miejsce sporządzenia danego dokumentu. Ponadto stwierdzenie faktów i istotnych czynności podjętych w trakcie sporządzania dokumentu, stwierdzenie o jego odczytaniu, przyjęciu i spisaniu. Na końcu znajdą się także również podpisy wszystkich osób biorących udział w czynności, a także notariusza oraz wniosek o dokonanie odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane kancelarii

NIP: 6181916621
REGON: 302328416

Czynne od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 16:00. W Piątki od 9:00 do 15:00. 

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu i dostosowanie się pod interesanta.
wdrożenie i realizacja KamikStudio